Gece İdrar Kaçırma

Çocuklarda idrar ve kaka denetimi gelişimsel olarak: önce gece kaka denetimi, sonra gündüz kaka denetimi, sonra gündüz idrar denetimi ve son olarak da gece idrar denetimi şeklinde gelişir. Üç yaşından sonra gündüz idrar kaçırma, beş yaşından sonra gece idrar kaçırma normal değildir. Yarattığı sosyal ve psikolojik sorunlardan dolayı çok önemlidir ve tedavi edilmesi gereklidir. Beş yaşındaki çocuklarda %20, erişkinlerde binde 5 oranında gece alt ıslatma görülür. Gece işemesi olan çocukların %80'ni doğumdan itibaren idrar kontrolünün hiç sağlayamamış, %20'si ise en az altı aylık kuru dönemden sonra gece işemesi tekrar başlamış olanlardır.


Nedenleri
 • Uyanma bozukluğu (zor uyandırabilen çocuklar)
 • Düşük mesane(idrar torbası) kapasitesi
 • Gece idrar yapımının fazla olması
 • Genetik faktörler
 • Maturasyonda (olgunlaşmada) gecikme
 • Bazı ek hastalıklar ( İdrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, diyabet vs. )

Tanı

Gece işemesi olan çocuklarda doğru bir izlem ve tedavi için öncelikle doğru tanımlama yapılmalıdır.

Gece işemesinde sorgulanması gereken konular:

 • Başlangıç zamanı ?
 • Gece işemesinin haftadaki sıklığı?
 • Gecede kaç kez ıslak kalınıyor ?
 • Kabızlık ? Dışkı kıvamı ve şekli ? Dışkı kaçırma ?
 • Geçirilmiş idrar yolları enfeksiyonu ?
 • Aile bireylerinde gece işemesi varlığı ?
 • Zorlu yaşam olayları ? (Kardeş doğumu, Okula başlama,Taşınma, Ayrılık )
 • Gündüz idrar kaçırma, sıkışma, duraksama, zorlama ?

Muayenede, hastanın özellikle karın, sırt bölgesi ve genital bölgeleri dikkatle incelenmelidir. Yapılması gerekli olan tek laboratuvar incelemesi rutin idrar tetkikidir. O güne dek hiç ultroson çekilmemiş hastalara böbrek ultrosonu çekilmesi uygundur.


Tedavi
 • 5 yaşından önce gece işemesi tanısı konulmamalıdır.
 • 5-7 yaş arası tedavi başlama çocuğun ve ailenin kararına bağlıdır.
 • Tedavi kılavuzları tedaviyi 7 yaştan sonra önermektedirler

Tedavinin hedefi, uyku dönemince kuru kalmak, ıslak gece sayısını azaltmak, gece işemesinin çocuk ve aile üzerindeki etkisini azaltmak, tekrarlamaları önlemektir. Tedavinin en önemli parçası pozitif motivasyondur. Ekonomik kaynaklar, aile ve çocuğun motivasyonu, ev içi koşullar, başlangıç aşamasında çocuğun tuttuğu işeme takvimi ve çocuğun hikayesindeki özellikler, çocuğa en uygun tedavi yöntemini seçmede çok önemli yol göstericilerdir.


Tedavide tek tek veya birlikte uygulanabilecek dört tedavi yöntemi vardır:

1) Eğitim

2) Destekleyici ve motivasyon tedavisi

3) Alarm tedavisi

4) İlaç tedavisi