Çocuk Nefrolojisi

Ailevi Akdeniz Ateşi

Ailevi akdeniz ateşi, genellikle 24-48 saat süren tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısı nöbetleri ile karakterize ve nöbetler dışında hiçbir belirtisi olmayan genetik) bir hastalıktır.

Devamını Oku

Doğumsal Böbrek Genişlemeleri

Doğum öncesi anne karnındaki bebeğe yapılan ultrosonografinin yaygın kullanımı bebeklerde birçok doğuştan böbrek hastalığının erken saptanmasına neden olmaktadır.

Devamını Oku

Gece İdrar Kaçırma

Çocuklarda idrar ve kaka denetimi gelişimsel olarak: önce gece kaka denetimi, sonra gündüz kaka denetimi, sonra gündüz idrar denetimi ve son olarak da gece idrar denetimi şeklinde gelişir.

Devamını Oku

Gündüz İdrar Kaçırma

Çocuklarda idrar kontrolünün gelişmesinin beklenildiği yaştan sonra, sosyal olarak uygun olmayacak bir şekilde, kontrol edilemeyen, istemsiz damlalar halinde veya yoğun olarak idrar kaçırmaya inkontinans denilir.

Devamını Oku

Hematüri

İdrarda ( görülmesi gereken miktardan daha fazla ) eritrosit ( kan ) görülmesine, hematüri denilir. Santrifüje edilmiş sabah ilk idrarda;
1) Mikroskopta 10X40 büyütmede her alanda 5’ten fazla eritrosit saptanması;
2) Dipstick (idrar çubuğu) ile değerlendirmede yeşil renk saptanması;
3) Otoanalizör (makina ile sayım) ile mikro litre (ml)’de 10-20’den fazla eritrosit saptanmasıdır.

Devamını Oku

İdrar Örneği Alma

Çocuklarda böbrek ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması ve tanısında idrar incelemesi gerekir. İdrar incelemesi ve kültürü için uygun koşulda idrar elde edilmelidir. Özellikle bebeklerde uygun idrar örneği alma kolay bir iş değildir.

Devamını Oku

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) çocukluk çağında solunum yollları enfeksiyonundan sonra en sık görülen enfeksiyon hastalığıdır. Çocukluk çağında görülme sıklığı %2-8 oranındadır. İlk yıl içerisinde %12-30, 5 yıl içersinde %50 oranında tekrarlar.

Devamını Oku

Proteinüri

İdrarla normalden fazla protein atılımı durumuna proteinüri denilir. Erişkinde günlük idrarda 150 mg'dan fazla, çocuklarda çocuğun metrakaresi başına, 1 saatlik idrarda 4 mg'dan fazla protein atılımı proteinüri olarak tanımlanır.

Devamını Oku

Taş Hastalığı

Üriner sistem taş hastalığı daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır.

Devamını Oku

Vezikoüreteral Reflü

Üriner sistem taş hastalığı daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır.

Devamını Oku