Hasta Çocuk

Astım

Yunanca “zor nefes alma”, “nefes nefese kalma” anlamında kullanılan bir kelime olan astım, çocuklarda ve erişkinlerde en sık rastlanan kronik hastalıkların başında gelir. Dünyanın her bölgesinde ve her yaşta görülür.

Devamını Oku

Krup ( Yalancı Difteri )

Krup çocukluklarda sık rastlanan, gırtlak ve gırtlak altı bölgeyi tutan solunum yolu enfeksiyonudur. Küçük çocuklarda kaba ve kalın ses, havlama benzeri kuru öksürük, kısa sürede gelişen solunum sıkıntısı ve nefes alırken belirgin zorlanma ile karakterizedir.

Devamını Oku

Obezite

Obezite, tüm dünyada ve ülkemizde gittikçe artan önemli bir halk sağlığı sorunu ve en sık görülen beslenme hastalığıdır. Önlem alınmazsa ileri yaşlarda diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlar.

Devamını Oku

Saman Nezlesi

Allerjik hastalıklar içinde en sık görülenidir. Genellikle burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kaşıntısı, aksırık, hapşırık, gıcık tarzında öksürük, geniz arkası akıntısı şikayetleri ile karakterize bir hastalıktır.

Devamını Oku

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), dünyada ve ülkemizde doktor ziyaretlerine neden olan en sık hastalıklardan biridir. Çocukların birçoğu yılda 5 defadan fazla ÜSYE geçirirler. Çocuklar büyüdükçe ÜSYE sıklığı azalır.

Devamını Oku

Yüksek Ateş

Yüksek ateş kış aylarında çocuklarda sık görülür, anne babaları da oldukça endişelendirir. Ateş, müdahale edilmediğinde ciddi tablolara neden olabilirken, bazen de önemli hastalıkların da belirtisi olabilir.

Devamını Oku

Zatürrre - Bronşit

Zatürre hem dünyada hem de ülkemizde çocuklardaki önlenebilir ölüm nedenlerinden biridir. Ülkemizdeki 1-4 yaş ölümlerinin yaklaşık % 40’dan zatürre sorumludur. 2 yaşından küçük olan, erken doğan, anne sütü almayan, yeterli beslenemeyen, kalabalık ortamlarda yaşayan, altta yatan kronik hastalığı olan, sigaraya maruz kalan, anne yaşı küçük ve anne eğitimi az olan çocuklarda sıklıkla görünür.

Devamını Oku